Loraine

Loraine werkt al 20 jaar in de ouderenzorg en nu 6 jaar als Zorgcoördinator. Haar ouders werkten altijd in de horeca, maar zij wilde een andere richting inslaan en koos daarom voor de IG-opleiding. Hoewel ze oorspronkelijk geïnteresseerd was in de gehandicaptenzorg, ontdekte ze na een stage dat ze werken met ouderen erg leuk en […]

Chantal

Chantal is werkzaam als Coördinator Opleidingen en heeft al 33 jaar ervaring in de ouderenzorg. Voor haar is dit werk een bron van dankbaarheid en afwisseling. Haar typische werkdag bestaat uit een mix van praktische taken en administratieve taken. Wat haar vooral voldoening geeft, is wanneer ouderen het gevoel van zelfstandigheid kunnen ervaren. Natuurlijk zijn […]

Lisa

Lisa vervult sinds 8 maanden haar passie als woonondersteuner. Voor Lisa is werken met ouderen altijd al een droom geweest. Haar oma, haar beste vriendin, heeft haar diep beïnvloed en haar geleerd hoe belangrijk het is om liefde en zorg te geven aan degenen die het nodig hebben. Een typische werkdag voor Lisa draait om […]

Marieke

Marieke begint haar dag met het inlezen en voorbereiden van haar taken, ze is werkzaam als helpende plus. Vervolgens gaat ze de mensen verzorgen, ondersteunen bij het wassen en aankleden en voert ze huishoudelijke taken uit. Haar passie voor de ouderenzorg begon al op jonge leeftijd, beïnvloed door haar moeder, die in de kinderopvang werkte, […]

Wendy

Wendy begint haar werkdag als casemanager dementie met administratieve taken en telefonisch contact met naasten of andere betrokkenen. Daarna brengt ze huisbezoeken en heeft ze ongeveer drie contactmomenten met deskundigen. Ze sluit haar dag af met dossiervorming en de voorbereidingen voor de volgende werkdag. Het meest voldane gevoel krijgt Wendy wanneer ze anderen kan ondersteunen […]

Jenny

Jenny werkt nu twee jaar als huishoudelijke hulp. Haar keuze voor dit werk kwam voort uit de wens om iets te kunnen betekenen voor mensen en de motivatie om positieve impact te hebben op het leven van haar cliënten.  “Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen.”  Een typische werkdag voor Jenny is gevuld met taken […]

Petra

Petra, welzijns- en huishoudelijke medewerker. Haar keuze voor dit werk werd sterk beïnvloed door haar achtergrond, waarin haar moeder en zus ook werkzaam waren in de ouderenzorg. Als kind is ze opgegroeid met verhalen over het zorgen voor anderen, waardoor het voor haar vanzelfsprekend was om ook in deze sector te gaan werken. Haar typische […]

Hennie

Hennie werkt al 30 jaar met veel passie als Verzorgende IG. Haar keuze voor de ouderenzorg werd gedreven door de wens om iets te kunnen betekenen voor oudere mensen. In de nachtdiensten van Hennie is geen enkele nacht hetzelfde. Ze ervaart voldoening in het geruststellen en troosten van mensen die angstig of eenzaam zijn en […]

Helga

Helga werkt al 25 jaar als Verzorgende IG. Haar keuze voor de ouderenzorg is geworteld in de wens om mensen te helpen in hun vertrouwde omgeving, zodat ze hun eigen waarde en levensvreugde behouden. Hoewel ze een tijdje uit het vak was door het faillissement van haar vorige werkgever, bracht haar roeping haar uiteindelijk terug […]