Het verhaal van Jenny

Jenny werkt nu twee jaar als huishoudelijke hulp. Haar keuze voor dit werk kwam voort uit de wens om iets te kunnen betekenen voor mensen en de motivatie om positieve impact te hebben op het leven van haar cliënten. 

“Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen.” 

Een typische werkdag voor Jenny is gevuld met taken die variëren van het schoonmaken van huizen tot het bieden van een luisterend oor aan haar cliënten. Wat haar vooral voldoening geeft, is het wederzijdse respect en de dankbaarheid die ze ontvangt van de mensen voor wie ze zorgt.

Een van de momenten die Jenny in het bijzonder is bijgebleven, is de gelegenheid om een stukje zorg van mantelzorgers over te nemen, zodat zij wat tijd voor zichzelf kunnen hebben. Door dit te doen, maakt Jenny echt het verschil in het leven van ouderen en hun families.

Ze hoopt dat mensen beter begrijpen dat werken in de ouderenzorg niet alleen gaat om praktische taken, maar ook om het bieden van emotionele ondersteuning en het mogelijk maken van een betere kwaliteit van leven voor ouderen. Haar advies voor mensen die overwegen om in de ouderenzorg te gaan werken, is om het vanuit het perspectief van de ouderen te bekijken en te begrijpen dat het soms moeilijk kan zijn om dingen los te laten omdat ze niet meer gaan.