Het verhaal van Lisa

Lisa vervult sinds 8 maanden haar passie als woonondersteuner. Voor Lisa is werken met ouderen altijd al een droom geweest. Haar oma, haar beste vriendin, heeft haar diep beïnvloed en haar geleerd hoe belangrijk het is om liefde en zorg te geven aan degenen die het nodig hebben.

Een typische werkdag voor Lisa draait om het blij en gelukkig zien van de ouderen. Voor haar is het voldane gevoel van waardering en dankbaarheid van de bewoners het mooiste aspect van haar werk. Als ze merkt dat de bewoners haar missen als ze er niet is, weet ze dat ze iets goeds heeft gedaan. Zo herinnert ze zich een bewoner die haar vertelde dat ze meer van haar hield dan van haar eigen kinderen. Deze bewoner vertrouwde Lisa als geen ander en de twee hadden een bijzondere band die werd gekenmerkt door knuffels en oprechte gesprekken.

“Dat ze meer van mij hield dan van haar eigen kinderen.” 

Om het verschil te maken in het leven van de ouderen en hun familie, streeft Lisa ernaar om zo goed mogelijk aan hun behoeften en wensen te voldoen. Een luisterend oor bieden en af en toe een praatje maken zijn voor haar belangrijke manieren om betrokkenheid te tonen. Lisa hoopt dat mensen beter zullen begrijpen dat werken in de ouderenzorg ook zwaar werk is en dat er niet altijd genoeg tijd is voor iedereen. Toch moedigt ze anderen aan om in haar voetsporen te treden en in de ouderenzorg te gaan werken. Voor Lisa is het werk niet alleen een baan, maar een roeping waar ze elke dag van geniet en voldoening uit haalt.