Het verhaal van Marieke

Marieke begint haar dag met het inlezen en voorbereiden van haar taken, ze is werkzaam als helpende plus. Vervolgens gaat ze de mensen verzorgen, ondersteunen bij het wassen en aankleden en voert ze huishoudelijke taken uit. Haar passie voor de ouderenzorg begon al op jonge leeftijd, beïnvloed door haar moeder, die in de kinderopvang werkte, en haar oma, die langdurig met dementie leefde. Deze ervaringen hebben Marieke geïnspireerd om zich in te zetten voor goede zorg van ouderen.

Voor haar is werken in de ouderenzorg niet alleen een baan, maar een kans om een positief verschil te maken in het leven van anderen. Ze koos bewust voor dit beroep vanwege de voldoening die ze haalt uit het verzorgen en ondersteunen van ouderen, en de dankbaarheid die ze daarvoor terug krijgt, zelfs in kleine gebaren zoals een glimlach of een hand die haar dankbaar vastpakt.

“Deze mensen kunnen je vaak verrassen met wat ze nog wel kunnen en weten.” 

Marieke vindt de verhalen achter de mensen zo mooi. Tijdens een van haar diensten ontmoette Marieke een vrouw die leed aan afasie en zich daardoor niet goed kon uitdrukken. Door te ontdekken dat deze vrouw vroeger in een modewinkel werkte, begon Marieke tijdens de zorgmomenten met haar over die tijd te praten. Ze gaf haar tijdschriften en boeken om te lezen en besteedde extra aandacht aan haar kleding en uiterlijk. Dit gaf de vrouw een glimlach en bracht haar vreugde, wat Marieke diep raakte. Naast deze ontroerende momenten geniet Marieke van de speciale evenementen zoals carnaval en Koningsdag, waarbij de bewoners vaak helemaal opbloeien en hun beperkingen even vergeten lijken te zijn. Door zich te richten op de behoeften en interesses van de bewoners, maakt Marieke echt het verschil in hun leven.

Ze wil dat mensen beter begrijpen dat werken in de ouderenzorg niet alleen zwaar is, maar ook heel mooi en dankbaar. Haar advies voor mensen die overwegen om in de ouderenzorg te gaan werken is om een dagje mee te lopen en met medewerkers te praten om het echte verhaal achter het beroep te leren kennen. Marieke gelooft dat er veel te leren valt van de verschillende mensen in de ouderenzorg, en moedigt anderen aan om vooroordelen opzij te zetten en zelf te oordelen.